4 เหตุผลที่ทำให้การวางแผนการศึกษาล้มเหลว

///4 เหตุผลที่ทำให้การวางแผนการศึกษาล้มเหลว

4 เหตุผลที่ทำให้การวางแผนการศึกษาล้มเหลว

การศึกษาคือ เป้าหมายที่สำคัญของบิดามารดา พี่เสือเชื่อว่าหลายคู่น่าจะมีการวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกน้อยกันก่อนหน้าแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ามี 4 เหตุผลที่ทำให้แม้มีการวางแผนไว้แล้ว แผนที่วางไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ว่าแต่จะเป็นข้อไหนบ้างมาดูกันเลย

 • ลงทุนไม่สม่ำเสมอ
  เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนการศึกษา นั้นจำเป็นต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามีจำนวนค่อนข้างสูง การจะเก็บเงินก้อนก็อาจจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นในเชิงปฏิบัติจึงมีคำแนะนำให้ทยอยการลงทุน
  .
 • วางแผนไม่ครบทุกแผนการเงินที่จำเป็น
  ในขั้นตอนการวางแผนการศึกษ าจำเป็นต้องมองถึงความเป็นไปได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกเหตุการณ์ อาทิเช่น บิดามารดาอาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทำให้ลูกน้อยของเราอาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะครอบครัวขาดหัวหน้าครอบครัวไป และเครือญาติอาจจะไม่ได้ส่งเสียด้านการศึกษาให้ลูกของเราดีเท่ากับที่เราอยากให้เค้าเรียนประกันชีวิตจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษา โดยอาศัยทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของบิดามารดา จำนวนทุนประกันนี้จะสามารถให้การศึกษาลูกของเราจนจบในระดับชั้นอย่างที่เราตั้งใจได้

  เพราะเราไม่สามารถการันตีกับลูกได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนลูกจบการศึกษาได้

  .

 • ไม่ได้ตรวจสอบความคืบหน้าของแผนการเงิน โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน
  • ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน – แผนการลงทุน (ภายใต้แผนการศึกษา) จำเป็นที่ต้องได้รับผลตอบแทนตามสมมุติฐานที่ได้วางไว้ ถ้าเราไม่ได้ติดตามความคืบหน้า ของผลตอบแทนจากการลงทุนและทำการปรับแผน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไปแผนการเงินที่วางไว้ก็อาจจะใช้งานไม่ได้เลย
  • ด้านสมมุติฐานภายใต้แผน – สมมุติฐานคือสิ่งที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นโดยทั้งที่ความจริงอาจเกิดขึ้นแตกต่างจากแผนการเงินที่วางไว้ก็เป็นไปได้ ถ้าเราไม่เหมือนตรวจสอบสมมุติฐาน ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้เมื่อถึงเวลา ยกตัวอย่างเช่น เราคาดหวังว่า ในปีที่ลูกของเราเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อเทอม แต่ถ้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 60,000 บาทต่อเทอม ก็จะทำให้จำนวนเงินที่เราตั้งใจไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
   .
 • การวางแผนเพื่อเข้าเรียนในสถาบันไม่ได้อยากให้ลูกเข้าเรียนจริง
  พ่อแม่บางท่านวางแผนการศึกษาโดยคิดแต่ว่าให้มีการวางแผน โดยไม่ได้คำนึงเลยว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวแล้ว เราก็ไม่มีทางให้บุตรของตนเองศึกษาในสถาบันดังกล่าวอย่างแน่นอน นั่นหมายถึงว่า เป็นการวางแผนที่เป้าหมายไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก ถ้าเกิดเราได้มีการวางแผนอย่างนี้ไว้ เราขอแนะนำให้เริ่มวางแผนใหม่โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่ได้มีการปรับแผนได้อย่างเหมาะสม

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วควรมีการหมั่นตรวจสอบแผนที่เราได้วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการวางแผนการศึกษาได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่ลืมว่าค่าใช้จ่ายการวางแผน มากกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขเสมอ ความปรารถนาดีจากบริษัทเวลธ์ พาร์ทเนอร์ครับ


โดย จิระทัศน์ เจริญรัตน์ปัญญา นักวางแผนการเงิน CFP®

– ถ้าคุณอยากเริ่มวางแผนการเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร?
– อยากเริ่มลงทุน แต่ไม่มีเวลาจัดการเอง
– เสียภาษีเยอะจัง ควรเริ่มจัดการอย่างไร?
– SSF หรือ RMF กองไหนน่าสนใจ?
– ประกันมีให้เลือกหลายแบบ เลือกไม่ถูก?

ปรึกษาฟรี
Facebook Comments
By | 2018-08-30T16:31:01+00:00 August 11th, 2018|Blog, วางแผนการศึกษาบุตร|Comments Off on 4 เหตุผลที่ทำให้การวางแผนการศึกษาล้มเหลว

About the Author: