Products & Services

/Products & Services
Products & Services 2021-09-28T22:01:31+00:00

บริการนี้เหมาะกับใคร?

 • คนที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนชีวิตอย่างถูกต้อง
 • ไม่จำกัดอายุ ระดับการศึกษา
 • ไม่จำกัดเงินเรื่องรายได้ หรือเงินเริ่มต้นลงทุน
 • ยินดีเปิดเผยข้อมูลการเงินส่วนตัวได้

คิดค่าบริการอย่างไร?

 • ค่าที่ปรึกษาครั้งแรก: ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายในการวางแผน: ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแผนการเงิน (ค่าบริการจะแจ้งก่อนเริ่มวางแผนจริง)
 • ท่านไม่มีข้อผูกมัดในการรับบริการจากเรา การตัดสินใจของท่านขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในคำแนะนำเบื้องต้นของเรา

เราช่วยคุณได้อย่างไร?

การวางแผนการศึกษาบุตร

หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของหลายคู่เมื่อเริ่มแต่งงานคือ “การมีบุตรและอบรมบ่มให้บุตรมีความรู้สามารถอยู่รอดในสังคมได้” ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก พ่อแม่หลายๆ ท่านตั้งใจส่งเสียให้บุตรมีการศึกษาที่สูงที่สุดเท่าที่ตนเองจะมีความสามารถ โดยความตั้งใจนี้มาพร้อมกับคำถามแรกๆ ของการตัดสินใจมีบุตรคือ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูและการศึกษามากแค่ไหน

หลายครอบครัวอยากมีบุตรแต่มักมีกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน จนสุดท้ายก็เลยวัยที่สามารถมีบุตรได้ หลายคนมีการจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายการศึกษาบุตรไม่ค่อยเหมาะสมเพราะต้องไม่ลืมว่าหลังจากบุตรเรียนจบแล้ว (ประมาณ 20 – 22 ปี) พ่อแม่นั้นอายุจะเข้าใกล้วัยที่ต้องเกษียณจากการทำงานมากขึ้นทุกที ถ้าการจัดสรรเงินไม่ดีแล้วนั้น ถึงแม้จะประสบความสำเร็จเรื่องการส่งบุตรเรียนตามความตั้งใจ แต่สำหรับแผนอื่นๆในภาพรวมเช่นแผนเกษียณอายุไม่สามารถบรรลุผลได้ โดยปัญหาที่มักพบเมื่อเริ่มต้นวางแผนการศึกษาบุตรคือ

 • วางแผนเกินความจำเป็น ทำให้อาจจะกระทบกับแผนอื่นๆในภาพรวม
 • ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายบางประการที่สำคัญ เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงดูบุตรมาก่อน
 • สมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

โดยหลังจากการวางแผนแล้วคุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • แผนการศึกษาบุตรที่ตรงใจกับคุณ เพราะคุณมีส่วนร่วมในการออกแบบ
 • แผนการศึกษาบุตรมีการประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
 • รูปแบบและประเภทของการลงทุนที่เหมาะสม

การวางแผนประกันภัย

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อ การวางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพเปรียบได้กับการโอนความเสี่ยงในส่วนนี้ให้บุคคลอื่นรับแทน โดยการวางแผนประกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวางแผนการเงิน เพราะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยล้วนเป็นรูรั่วทางการเงินที่เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่อปีเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใดแต่เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้จากการวางแผนประกันภัย การเริ่มต้นวางแผนนี้จะทำให้เราสามารถอุดรูรั่วทางการเงินและสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่นได้อย่างยั่งยืน

หลายๆคนเมื่อเริ่มต้นวางแผนแล้วมักพบปัญหาดังต่อไปนี้

 • เบี้ยประกันสุขภาพเป็นเบี้ยปรับเพิ่มตามอายุ ด้วยความคุ้มครองที่เลือกซื้อในปัจจุบัน เบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเพิ่มตามอายุจนค่าเบี้ยแพงเกินกว่าสามารถจ่ายได้
 • ความคุ้มครองที่เลือกให้ไม่คุ้มครองความเสี่ยงในบางกรณี
 • มีแบบประกันที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งบริษัท ทำให้ไม่มั่นใจว่าควรเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทใด
 • ตัวแทนบริการไม่อธิบายข้อมูลให้ครบถ้วน

นักวางแผนการเงิน CFP ของเวธ์ พาร์ทเนอร์จะทำการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของแผนประกันภัยในแง่มุมต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกมาได้ดังนี้

 • ความคุ้มครองใดที่ควรทำประกัน ความคุ้มครองใดสามารถใช้สวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 • เปรียบเทียบแบบประกันเพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด
 • วางแผนระยะยาวโดยแนะนำความคุ้มครองโดยคำนึงถึงเบี้ยประกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การวางแผนภาษี

ภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคม จนเคยมีผู้กล่าวไว้ว่ามีสองสิ่งที่เราไม่สามารถหนีได้คือ ภาษีและความตาย การวางแผนภาษีที่ดีนั้นไม่ใช่การทำผิดกฎหมายแต่เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมาย การเริ่มต้นวางแผนภาษีจะทำให้เราเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านภาษี รวมถึงเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแต่ละบุคคลในการลดหย่อนภาษีได้อย่างสมเหตุสมผล

หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (LTF, RMF, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ) เพื่อลดหย่อนภาษี แต่นักวางแผนภาษีของเวธ์ พาร์ทเนอร์สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวม และจุดที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการวางแผนภาษี โดยปัญหาที่พบมากเมื่อกล่าวถึงภาษีบุคคลธรรมดาได้แก่

 • ไม่แน่ใจว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดในการวางแผนภาษี
 • ไม่เข้าใจข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้ลดหย่อนภาษี
 • มุ่งเน้นการวางแผนด้านค่าลดหย่อนเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการวางแผนเรื่องชนิดของเงินได้
 • ไม่แน่ใจว่าถ้าต้องการทำธุรกิจ ควรทำรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

โดยหลังจากการวางแผนแล้วคุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • การประหยัดภาษีที่มากขึ้นจากการวางแผนเรื่องชนิดของเงินได้ และเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น
 • การประหยัดภาษีที่มากขึ้นจากการแบ่งหน่วยภาษี
 • การประหยัดภาษีที่มากขึ้นจากวางแผนค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
 • สามารเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (LTF RMF ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ) ให้เหมาะสมกับตัวคุณ

การวางแผนการส่งต่อมรดก

ในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องการส่งต่อทรัพย์สินต่างๆ ที่สร้างมาให้กับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทำให้การวางแผนการส่งต่อมรดกเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายๆครอบครัวละเลยการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินทำให้เกิดปัญหาดังเช่นที่เป็นข่าวให้เราเห็นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การขายกิจการหรือทรัพย์สินที่ได้มา เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถในการดูแล
 • การทะเลาะของเครือญาติเนื่องการการแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัว
 • ผู้รับมรดกมีภาระภาษีที่ต้องเสียจำนวนมาก แต่มีเงินสดไม่เพียงพอจ่ายเพราะได้รับสินทรัพย์มาในรูปของอสังหาริมทรัพย์ทำให้ต้องขายทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระภาษี

หลังจากวางแผนแล้วคุณจะได้รับในสิ่งดังต่อไปนี้

 • แผนการจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมกับตัวเรา เช่น การจัดตั้ง Holding ในรูปแบบต่างๆ
 • บริการการจัดทำพินัยกรรม

การวางแผนเกษียณอายุ

หลายคนได้ยินคำว่า “เกษียณ” ก็รู้สึกว่าอีกนานกว่าจะถึงวันนั้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่าร้อยละ 75 ของคนไทยที่อายุใกล้เกษียณอายุนั้นมีความกังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณ มันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงินเพื่อรองรับความต้องการด้านการเกษียณของคุณได้ ณ วันนี้ การวางแผนเกษียณของเวธ์ พาร์ทเนอร์ นั้นจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ต่างกันของลูกค้า นั้นหมายถึงว่าแผนการเกษียณของแต่ละคนถูกออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แตกต่างกันตามเฉพาะตัวบุคคล

ปัญหาที่มักพบมากเมื่อกล่าวถึงการวางแผนเกษียณอายุ

 • คุณไม่แน่ใจว่า “อายุใดจึงสามารถเกษียณจากงานประจำได้”
 • คุณมีความกังวลว่า “จำนวนเงินที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ”
 • คุณไม่ทราบลักษณะการลงทุนที่เหมาะสม อัตราผลตอบแทนคาดหวังขั้นต่ำและ ระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้
 • คุณไม่ทราบวว่าควรลงทุนจำนวนเงินเท่าไหร่เพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุ

หลังจากวางแผนแล้วคุณจะได้รับในสิ่งดังต่อไปนี้

 • คุณจะทราบจำนวนเงินที่ต้องลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุ
 • คุณจะทราบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับการวางแผน
 • คุณจะทราบสัดส่วนเงินลงทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล
 • คุณจะได้รับคำแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้มากขึ้น

การวางแผนการลงทุน

หลายท่านอาจจะเคยลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อยู่แล้วทำให้มีข้อสงสัยว่า “การวางแผนการลงทุน” แตกต่างอย่างไรกับ “การลงทุนทั่วๆไป” โดยข้อแตกต่างสำคัญที่ทำให้การวางแผนการลงทุนดีกว่าการลงทุนทั่วๆไปนั้นคือ การวางแผนจะช่วยให้เราเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายของการลงทุนได้อย่างมั่นใจเพราะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสม ด้วยจำนวนเงินที่คาดว่าน่าจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยก่อนวางแผนหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาต่อไปนี้อยู่

 • ไม่ทราบว่าควรลงทุนอย่างไร ลงทุนเท่าไหร่ และลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินใดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • ไม่ทราบความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เลือกลงทุน
 • ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทไหนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

หลังจากวางแผนแล้วคุณจะได้รับในสิ่งดังต่อไปนี้

 • แผนการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อคุณ โดยจะประกอบไปด้วย
  • คำแนะนำเรื่องความเสี่ยงสูงสุดที่สามารถลงทุนได้
  • คำแนะนำเรื่องทรัพย์สินทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
  • คำแนะนำเรื่องยอดเงินลงทุนเพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย

ขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการจะมีการนัดพบ 1 – 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

1. แนะนำบริการ
แนะนำตัวพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

2. เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลที่สำคัญและกำหนดเป้าหมาย

3. วิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติตามเป้าหมาย

4. นำเสนอแผน
อธิบายผลวิเคราะห์และนำเสนอแผนปฏิบัติ

5. ลงมือปฏิบัติ
เริ่มต้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่นำเสนอ

6. อัพเดทสถานะปัจจุบัน
ทบทวนและปรับแผนตามสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนะนำตัวพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

เก็บข้อมูลที่สำคัญและกำหนดเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติตามเป้าหมาย

อธิบายผลวิเคราะห์และนำเสนอแผนปฏิบัติ

เริ่มต้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่นำเสนอ

ทบทวนและปรับแผนตามสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

.

Plan now