สัญญาเพิ่มเติม UDR ข้อดีที่มาพร้อมกับข้อระวัง

///สัญญาเพิ่มเติม UDR ข้อดีที่มาพร้อมกับข้อระวัง

สัญญาเพิ่มเติม UDR ข้อดีที่มาพร้อมกับข้อระวัง

ก่อนเริ่มทำประกันเราก็มักมีความกังวลเรื่องการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่หลังจากได้ทำประกันไปแล้ว เราก็อาจจะกังวลในอีกมุมนึงนั่นคือ ค่าเบี้ยประกันในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่ เราจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ได้หรือไม่

ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นจนถึงช่วงเกษียณอายุ รายได้ที่เคยได้เยอะๆ อาจจะลดลงจนน่าตกใจจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันอยากยกเลิกความคุ้มครองที่มีอยู่ เพราะจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่ไหว ด้วยเหตุนี้เองบางบริษัทประกันได้ออกอนุสัญญาสุขภาพ ซึ่งเป็นเบี้ยประกันคงที่เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยใช้ชื่อว่าสัญญาเพิ่มเติม UDR หรือย่อมาจาก Unit Deduction Rider

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะมีการเพิ่มตามช่วงอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นค่าเบี้ยประกันสุขภาพก็จะยิ่งแพง โดยช่วงหลังเกษียณอายุไปด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ ทำให้ผู้เอาประกันอยากยกเลิกความคุ้มครองที่มีอยู่เพราะจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่ไหว

อนุสัญญาสุขภาพทั่วไป VS สัญญาเพิ่มเติม UDR

 • ค่าเบี้ยอนุสัญญา UDR ไม่ใช่เบี้ยจ่ายทิ้ง
  ค่าเบี้ยของอนุสัญญาสุขภาพทั่วไปทั้งก้อนมักจะเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งโดยไม่ได้มีการลงทุนเลย แต่ค่าเบี้ยประกันสัญญา UDR จะประกอบด้วย 2 ส่วนนั่นคือ ค่าการรับประกันในส่วนของสัญญาสุขภาพ (COR – Cost of Rider) และอีกส่วนคือเงินลงทุน ดังนั้น UDR จึงมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเพิ่มเติมทั่วๆไปเพราะมีส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนนั้นเอง
  .
 • ค่าเบี้ยปีต่อของสัญญา UDR ถึงแม้ไม่มีการจ่ายก็คุ้มครองปกติ
  ถ้าเราไม่ได้มีการจ่ายค่าเบี้ยของอนุสัญญาทั่วๆไป แน่นอนเราก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองในปีต่อกรมธรรม์ แต่สำหรับสัญญา UDR ถ้าเราไม่ได้มีการชำระเบี้ยแต่กรมธรรม์มีมูลค่าหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับค่าการรับประกันในส่วนของสัญญาสุขภาพ (COR) ในปีนั้นอนุสัญญาก็ยังมีผลคุ้มครองปกติโดยกรมธรรม์จะทำการขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อจ่ายค่า COR
  .
 • อนุสัญญา UDR สามารถซื้อคู่กับประกันควบการลงทุนได้เท่านั้น
  อนุสัญญาสุขภาพทั่วไปสามารถแนบได้กับประกันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ตลอดชีพ, สะสมทรัพย์หรือแม้กระทั่งประกันบำนาญแต่ โดยสัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อคู่กับประกันควบการลงทุนเท่านั้น

ค่าเบี้ยอนุสัญญาสุขภาพทั่วไป VS สัญญาเพิ่มเติม UDR

ค่าเบี้ยอนุสัญญา UDR หรือเรียกว่า Target Premium เป็นค่าเบี้ยคงที่ โดยถ้าเราเริ่มทำตอนอายุน้อย ค่าเบี้ยก็จะเป็นเบี้ยคงที่ที่น้อยกว่าคนที่เริ่มทำตอนอายุมาก แต่รู้หรือไม่ว่าค่า COR ภายใต้ค่าเบี้ยประกันเป็นค่าไม่คงที่ (Target Premium = ค่า COR + เงินลงทุน) โดยผู้เอาประกันจะโดนเรียกเก็บตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนท้ายที่สุดแล้วค่า COR ก็อาจจะสูงกว่า Target Premium ก็เป็นไปได้

อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินค่าเบี้ยจะเอามาจากที่ไหนก็ต้องย้อนกลับไปว่าอนุสัญญาประเภทนี้สามารถขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อจ่ายค่า COR ได้ซึ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมนี้ทำให้หลายๆคนพูดว่า UDR ไม่ใช่สัญญาเพิ่มเติมเบี้ยคงที่ที่แท้จริง

ดังนั้นถึงแม้ว่าเรามีการวางแผนเรื่องค่าเบี้ยประกันภายใต้สัญญา UDR แล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยถ้าการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็เป็นไปได้อย่างมากที่สัญญา UDR ภายใต้กรมธรรม์ควบการลงทุนจะไม่สามารถคุ้มครองต่อเนื่องได้ เพราะไม่มีเงินลงทุนที่เพียงพอกับค่า COR

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราจึงควรหมั่นตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ประกันควบการลงทุน ด้วยความปรารถนาดีจากเวธ์ พาร์ทเนอร์ครับ

– ถ้าคุณอยากเริ่มวางแผนการเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร?
– อยากเริ่มลงทุน แต่ไม่มีเวลาจัดการเอง
– เสียภาษีเยอะจัง ควรเริ่มจัดการอย่างไร?
– SSF หรือ RMF กองไหนน่าสนใจ?
– ประกันมีให้เลือกหลายแบบ เลือกไม่ถูก?

ปรึกษาฟรี
Facebook Comments
By | 2019-10-29T21:41:00+00:00 July 29th, 2018|Blog, วางแผนประกันภัย|Comments Off on สัญญาเพิ่มเติม UDR ข้อดีที่มาพร้อมกับข้อระวัง

About the Author: